اخبار و اطلاعیه ها

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان می رساند که نتایج اولیه آزمون استخدامی برگزار شده در تاریخ 1396/06/09 ، از طریق صفحه "نتیجه آزمون " قابل مشاهده می باشد .

پذیرفته شدگان مرحله اول مطابق برنامه زمانبندی که متعاقبا به اطلاع خواهد رسید به مصاحبه  دعوت خواهند شد.

1396/07/04