اخبار و اطلاعیه ها

برنامه زمانبندی آزمون

شروع ثبت نام از تاریخ 15 مرداد 96 لغایت 31 مرداد

شروع توزیع کارت آزمون: 6 و 7 شهریور ماه

تاریخ برگزاری آزمون: 9 شهریور ماه

نتایج اولیه آزمون: متعاقبا اعلام می گردد

تاریخ دعوت به مصاحبه: متعاقبا اعلام می گردد.

1396/05/15